Artykuły w tej kategorii przeznaczone są dla osób pełnoletnich.

Czy masz ukończone 18 lat?

NIE

TAK

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osób odwiedzających, zwanych dalej „Klientami”, serwis www.Cucci.pl, zwany dalej „Serwisem” i dostępu do informacji na urządzeniach Klienta za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Klienta, przez Fabiano Cucci z siedzibą w Warszawie, ul. Rtm. Pileckiego 106 lok. 60.

 

I. Definicje

1. Administrator - oznacza działalność gospodarczą FABIANO CUCCI, ul. Rtm. Pileckiego 106 lok. 60, 02-781 Warszawa, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem rejestrowym NIP: 9512341312, REGON: 142962163, zwaną dalej "Administratorem", która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Klienta.

2. Baza Danych Klientów - oznacza bazę danych osobowych, zwaną dalej „BDK”, której administratorem jest Fabiano Cucci, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Fabiano Cucci”, ul. Rtm. Pileckiego 106 lok. 60, 02-781 Warszawa, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem rejestrowym NIP: 9512341312, REGON: 142962163, zwany dalej "Administratorem BDK". Dane do BDK przekazywane są dobrowolnie przez Klientów w drodze rejestracji w Serwisie, za pomocą odpowiedniego formularza zamówienia lub rejestracji konta użytkownika.

2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, firmy współpracujące z Administratorem, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi sklep internetowy, działający pod domeną www.cucci.pl.

6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

7. Klient - oznacza osobę pełnoletnią, na rzecz której zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną i/lub Umowa sprzedaży na odległość.

II. Baza Danych Klientów („BDK”)

1. BDK jest zbiorem danych osobowych Klientów, którzy dokonali lub zamierzają dokonać zamówienia w Serwisie.

2. Zgłoszenie swoich danych osobowych do BDK jest dobrowolne. Użytkownik, którego dane są przetwarzane w BDK zwany jest „Klientem”, a zbierane dane są niezbędne do realizacji zamówienia, jego dostarczenia oraz realizacji płatności.

3. Każdy Klient ma zgodnie z Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), zwaną dalej „Ustawą”, prawo do kontroli przetwarzania danych w BDK zgodnie z art. 32, 33, 34 i 35 Ustawy.

4. Dane w BDK są zabezpieczone środkami ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz środkami teleinformatycznymi zgodnie z przepisami Ustawy.

 

III. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Klienta. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Klienta i dostosować Serwis do potrzeb Klientów. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a. Cookies sesyjne - przechowywane na Urządzeniu Klienta i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Klienta. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Klienta.

b. Cookies trwałe - przechowywane na Urządzeniu Klienta; pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Klienta. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Klienta.

3. Klient ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

4. Wyłączenie plików Cookies nie wyłącza możliwości rejestracji w Serwisie.

IV. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

a. Konfiguracji serwisu

i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.

ii) rozpoznania urządzenia Klienta Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

iii) zapamiętania ustawień wybranych przez Klienta i personalizacji interfejsu graficznego Serwisu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Klient.

b. Uwierzytelniania Klienta w serwisie i zapewnienia sesji Klienta w serwisie

i) utrzymania sesji Klienta Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

ii) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.

iii) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

c. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych i dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Klienta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

d. Analiz i badań oraz audytu oglądalności

i) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

e. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

f. Świadczenia usług reklamowych

2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

a. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, udostępnionych Administratorowi, w chwili sporządzenia niniejszego dokumentu przez następujące podmioty:

i) Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

b. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:

i) Facebook

V. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1. Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

VI. Opinie Klientów

Administrator jest ciekaw opinii i uwag Użytkowników Serwisu i prosi o ich przesyłanie na adres webmaster@cucci.pl. Administrator rezerwuje sobie też prawo do wykorzystania wszelkich przekazanych mu w ten sposób informacji, jak również do nie odpowiadania na wszystkie nadesłane uwagi i opinie.

 

VII. Dokładność i aktualność informacji na stronie

W Serwisie mogą się znaleźć nieumyślne nieścisłości lub błędy literowe. Będą one eliminowane na bieżąco przez Administratora, według jego uznania i możliwości. Materiały w Serwisie są regularnie aktualizowane, aby zapewnić możliwie najwyższy poziom przedstawianych informacji – Administrator rezerwuje sobie jednak prawo do usuwania błędów i nieścisłości oraz aktualizacji materiałów zgodnie z własnym uznaniem. Ponieważ Internet jest niezależną siecią, niektóre informacje dostępne za pośrednictwem Serwisu mogą pochodzić nie bezpośrednio od Administratora. Administrator nie przyjmuje żadnych zobowiązań ani odpowiedzialności za treść takich materiałów.

VIII. Prawa autorskie

Właścicielem praw autorskich do Serwisu oraz materiałów w niej zawartych jest Administrator, lub wykorzystuje zdjęcia produktów i towarów zgodnie ze stosownymi licencjami, umowami licencyjnymi, umowami dystrybucyjnymi lub innymi regulacjami, np. royalty-free.

IX. Upoważnienie do odtwarzania

Każdy Klient Serwisu może reprodukować i powielać zamieszczone tu materiały pod następującymi warunkami:

  • Administrator musi być poinformowany pisemnie o celu reprodukcji lub powielenia materiałów i musi wyrazić na to zgodę
  • materiały będą wykorzystane wyłącznie w celach informacyjnych i niekomercyjnych
  • materiałów nie można w żaden sposób modyfikować lub zmieniać
  • nie wolno sporządzać kopii żadnych znaków towarowych należących do Administratora bez upoważnienia
  • wszelkie kopie jakichkolwiek części materiałów muszą być opatrzone następującą uwagą o prawach autorskich: "Prawa autorskie © 2015 Fabiano Cucci. Wszelkie prawa zastrzeżone".

 


Lista życzeń

Brak produktów

Najczęściej kupowane

Wszystkie bestsellery

Newsletter

Tagi

wino czerwone wytrawne ser mąka na pizze mąka dalcolle